Stamcel blijft het liefst gewoon zichzelf

Uit onderzoek is gebleken dat de gemiddelde stamcel het liefst gewoon zichzelf blijft. Waar stamcellen normaal gesproken worden geacht om in een ander celtype te veranderen, blijkt dat ze dat dus lang niet altijd willen. We vroegen diverse stamcellen naar hun mening over dit probleem.

Stamcellen Carni en Reukor gaan regelmatig naar hun eigen stamkroeg waar ze lekker zichzelf kunnen zijn. Al jaren is Carni voor een wetswijziging over stamcelrechten: “Ze zeggen me altijd dat ik alles kan zijn wat ik maar wil: een konijn, astronaut, of zelfs een rolletje plakband. Maar nee, ik blijf het liefst gewoon mezelf, al weet niet iedereen dat te respecteren. Iedereen wil me hebben, maar als ze me eenmaal hebben, moet ik weer veranderen. Verdomme, respecteer me nou eens zoals ik ben.” Helaas wil een andere kroegganger, stamcel Aller geen commentaar geven. Hij is nogal in zichzelf gekeerd en wil dat graag zo houden.

Stamcel Reukor, die zich in een voedingsrijk hoekje in een embryo heeft genesteld, voelt zich er wel prima. Op de muur van zijn kamer prijken de woorden ‘’Live, laugh, love’’, een van de vele levensmotto’s van Reukor: “waren er maar meer cellen die dat belangrijk vonden, dan was de wereld een stuk mooier geweest. Ik ben blij met mezelf en ik wil graag zo blijven: dus ga lekker een zaadcel lastigvallen ofzo”.

Nog onduidelijk is wie de rol van de stamcel gaat overnemen. Naar verluidt zijn er enkele schizofrene cellen in de race, alleen weten die nog niet waar ze in willen veranderen.