Strengere paspoortcontrole bij Bloed-hersenbarriere.

Door de alsmaar toenemende terroristische dreiging wordt de paspoortcontrole bij de bloed-hersenbarriere met onmiddelijke ingang aangescherpt. Uit angst voor verdere aanslagen hoopt men zo kwaadwillende cellen te weren en te demotiveren om naar de hersenen af te reizen.

Alle grensposten moeten uiterlijk in juli beschikken over elektronische DNA-lezers die cellen aan de hand van een DNA-profiel kunnen identificeren. Tevens wordt er gecontroleerd of cellen geen vermomde kankercellen zijn, of corrosieve of mutagene stoffen bij zich dragen: verbindingen die in het verleden het brein waren achter diverse aanslagen op de hersenen.
Daarnaast zullen er tienduizenden witte bloedcellen actief zijn om eventuele indringers te stoppen.

Diverse cellen hekelen de strengere controles en zijn ook niet blij met de langere wachttijden bij de blood-brain barriere. Tevens zou bij de controles de privacy geschonden worden: “Niemand hoeft te weten wat ik meeneem in mijn cytoplasma, dat is privé.” aldus een lichtelijk geirriteerde tumorcel. De vertraging in de hersenen kan leiden tot een slechtere motoriek en een verminderde behoefte aan kankerverwekkend voedsel.